Discover Sensors

Supporting inquiry based teaching & learning

An bhfuil tú múinteoir eolaíochta?

Ar mhaith leat páirt a ghlacadh?

Tacaíonn Discover Sensors le múinteoirí in úsáid mhúineadh, fhoghlaim agus mheasúnú na heolaíochta ar bhonn fiosraithe. Tá dhá rud lárnach sa tionscadal: Creatlach Discover Sensors agus úsáid teicneolaíocht braiteora i bhfiosruithe eolaíochta praiticiúla a dhéanfaidh daltaí in eolaíocht an Teastais Shóisearaigh.

Tell me more

Eile Mír Réadmhaoin

Tástáil cur mhír eile

Community of Practice

Currently 660 teachers registered